GLOGISTICS 2021: “PROCUREMENT” – KHAI PHÁ TIỀM NĂNG

Một trong những nguyên do khiến cho các bạn sinh viên mới ra trường không định vị được bản thân trong thị trường luôn luôn biến động chính là việc thiếu kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn. Nhất là đối với chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng, một chuyên ngành mà gần đây […]