LỘ DIỆN NHỮNG CHIẾN BINH TRÊN ĐƯỜNG ĐUA CỦA GLOGISTICS 2021

Trải qua gần một nửa chặng đường của GLogistics 2021, các “chiến binh” của Cuộc thi đã thể hiện được bản lĩnh cá nhân và học hỏi được thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm để sẵn sàng chinh phục những chặng đường mới khó khăn hơn.  Vượt qua hàng nghìn thí sinh, Top 16 […]