TIN TỨC

– Học bổng giá trị 6.000.000 cho 01 trong 02 khóa học tại VILAS bao gồm:
+ Khóa học Chuyên viên Chuỗi cung ứng.
+ Khóa học Nhân viên mua hàng.
– Học bổng giá trị 20.700.000 cho Khóa học Trung cấp về phân tích dữ liệu
tại UNIACE.
– Học bổng từ Công ty TNHH NPH Thế giới số với giá trị:
+ 01 khóa học lý thuyết chuyên sâu về Logistics.
+ 01 ngày đi thực tập thực tế tại Công ty Tân Cảng Sài Gòn – Cảng Cát Lái.
– 01 suất thực tập tại Công ty TNHH AEON Vietnam.

4.000.000 VND

giá trị tiền mặt

cơ cấu giải thưởng - giải nhì